ĐẠI PHÚC RIVER VIEW

ĐẠI PHÚC RIVER VIEW

Đại Phúc River View nằm trong tổng thể Khu dân cư Đô thị mới Bình Hòa có tổng diện tích 125ha.

Vạn Phúc Riverside City

Vạn Phúc Riverside City

Khu đô thị nhà ở cao cấp