Công ty TNHH AnyLand Việt Nam
(028) 6659 2979 sales.anyland@gmail.com
Anyland Việt Nam hình thành từ việc sáp nhập nhiều văn phòng môi giới Bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và liên kết các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn đầu tư chứng khoán, với mục đích là tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt nhất cho khách hàng.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH-GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

- PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH MỘT CÔNG TY UY TÍN HÀNG ĐẦU VỀ LĨNH VỰC TƯ VẤN ĐẦU TƯ.

- KHÔNG NGỪNG SUY NGHĨ ĐỂ HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN TẠO RA LỢI ÍCH CAO NHẤT CHO KHÁCH HÀNG VÀ TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG. CHIA SẺ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG, VÌ XÃ HỘI VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI


- COI TRỌNG LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
- TRUNG THỰC
- UY TÍN
- CHUYÊN NGHIỆP
- SÁNG TẠO
- HIỆU QUẢ